Turistični vizum

Navadni turistični vizum se izda državljanom Republike Sloveniji, državljanom drugih držav ter osebam brez državljanstva za kratkotrajni rok turističnega bivanja v državi (obisk kulturnih prireditev, ekskurzije, ogled znamenitosti) na podlagi potrdila o sprejemu tujega turista s strani ruske organizacije, ki opravlja dejavnost turističnih potovanj.

Maksimalni rok veljavnosti turističnega vizuma je do 30 dni.

Ta vizum dovoljuje tudi vstop z namenom izvajanja kratkih poslovnih pogajanj, udeležbe na sejmih in dražbah ter tudi z namenom zdravniških pregledov ali preiskav. V tem primeru je v potrdilu o sprejemu tujega turista v polju Namen potovanja treba navesti, da gre za »namenski turizem« (ru. целевой туризм); vizum se izda za ustrezno število dni, ki jih prosilec potrebuje za opravek (toda največ 30 dni).

Turistični vizum se lahko izda za enkratni ali dvakratni vstop v Rusko federacijo.

Dvakratni turistični vizum se izda tujcu le v primeru, če je skladno z dokumenti med potovanjem v Rusko federacijo predviden obisk sosednjih držav (katere od Združenja neodvisnih držav, pribaltskih držav oz. države, do katere poteka pot preko območja Ruske federacije (npr. Kitajska, Mongolija)). Destinacija in načrt potovanja morata biti navedena v potrdilu o turističnem potovanju (ali v potrdilu o sprejemu tujega turista, ki ga izda ruska turistična agencija).

Bodite pozorni! Zavarovalna polica mora vsebovati naslednje podatke:

 1. datum sklenitve zavarovalne police;
 2. št. zavarovalne police;
 3. ime in priimek zavarovanca;
 4. kontaktni podatki zavarovalnice;
 5. rok veljavnosti zavarovalne police mora pokrivati celotno trajanje potovanja v Rusko federacijo v primeru enkratnega ali dvakratnega vizuma oziroma obdobje vstopov in izstopov v primeru večkratnega vizuma;
 6. seznam zdravstvenih in transportnih storitev, vključno s stroški prevoza posmrtnih ostankov;
 7. zavarovalno območje – cel svet ali Ruska federacija, Evropa vključno z Rusko federacijo;
 8. zavarovalna vsota ne sme biti manjša od 30.000 €;
 9. podpis zavarovatelja.

Neustrezne so zavarovalne police, potrdila oz. obrazci z žigom zavarovalnic, ki ne vsebujejo omenjenih podatkov.

Za pridobitev navadnega turističnega vizuma za enkratni ali dvakratni vstop je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. potrdilo (voucher) ruske turistične organizacije o sprejemu turista; podatki o organizaciji morajo biti vneseni v Enotni zvezni register turističnih potovanj;
 2. veljaven potni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev po preteku vizuma;
 3. natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru
  (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
 4. barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom);
 5. dokazilo o potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki je veljavno za območje Ruske federacije in pokriva celotno trajanje vizuma; izjema so primeri, ki temeljijo na načelu vzajemnosti.

Bodite pozorni! Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na pogovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

Bodite pozorni! Če niste državljan Republike Slovenije, morate dodatno priložiti:

 1. Dovoljenje za neprekinjeno prebivanje v Republiki Slovenija za obdobje več kot 90 dni – za državljane naslednjih držav: Albanija, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egipt, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Mehika, Nova Zelandija, Združeni arabski emirati, Oman, Republika Koreja, Savdska Arabija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja, Republika Južna Afrika, Japonska.

  Odvisno od posamezne nacionalne zakonodaje so lahko dokumentarno potrdilo neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji za obdobje več kot 90 dni študijski ali delovni vizum, delovno dovoljenje, dovoljenje za začasno prebivanje ipd.

 2. Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ali drug podoben dokument – za državljane naslednjih držav: Alžirija, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vietnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kitajska, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šrilanka, Etiopija.

Za državljane Republike Slovenije in Evropske unije

Čas obravnave vloge Konzularna taksa Storitev posredovanja (vključno z DDV)
enkratni in dvakratni vizum
4–10 delovnih dni 35 € 25 €

Bodite pozorni! Če ste oseba brez državljanstva ali če niste državljan Republike Slovenije ali Evropske unije, vas prosimo, da o natančni ceni vizuma povprašate operaterje klicnega centra ruskega vizumskega centra.

Cene in roki za izdajo vizumov državljanom drugih držav in osebam brez državljanstva se izračunajo skladno s taksami za opravljanje konzularnih storitev, ki jih zaračunajo konzularni oddelki Ruske federacije.

Izpolnjevanje vloge za pridobitev vizuma

Elektronsko vlogo lahko izpolnite samo na spletni strani Konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije: https://visa.kdmid.ru.

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so vam v ruskih vizumskih centrih na voljo tudi dodatne storitve: