Tranzitni vizum

Navadni enkratni tranzitni vizum se izda državljanom Republike Slovenije in drugih držav ali osebam brez državljanstva za namen tranzitnega potovanja čez območje Ruske federacije za obdobje do 10 dni (avtomobil ali vlak) oz. do 3 dni (letalo) na podlagi veljavne vozovnice za vstop in izstop iz Ruske federacije, pridobljenega vizuma za vstop v državo, ki meji na Rusko federacijo glede na destinacijo potovanja, ali vizuma za vstop v ciljno državo, ali potnega lista ciljne države.

Tujcu, ki preko območja Ruske federacije potuje v ciljno državo z osebnim ali tovornim prevoznim sredstvom, se tranzitni vizum izda za rok, ki je potreben, da prečka območje Ruske federacije po najkrajši poti (toda največ za 10 dni). Rok veljavnosti vizuma se v tem primeru izračuna na podlagi predpostavke 500 prevoženih kilometrov na dan.

Rok veljavnosti dvakratnega tranzitnega vizuma ne sme biti daljši od enega meseca. Če mora tujec prečkati območje Rusije, ko potuje v tretjo državo, in se potem preko Rusije vrniti nazaj v roku, daljšem od enega meseca, mora pridobiti enkratni tranzitni vizum, za drugi tranzitni vizum pa mora zaprositi ruski konzulat v ciljni državi.

Tujec, ki čez območje Ruske federacije potuje z letalom brez prestopanja, ne potrebuje tranzitnega vizuma.

Tujec, ki potuje z mednarodno letalsko družbo in prestopa na istem letališču v Ruski federaciji (pod pogojem, da je na dotičnem letališču urejena tranzitna cona) in ki ima ustrezne dokumente za vstop v ciljno državo in letalsko vozovnico s potrjenim datumom poleta s prestopnega ruskega letališča najkasneje v 24 urah od pristanka, ne potrebuje tranzitnega vizuma.

Če potnik namerava zapustiti tranzitno cono, mora obvezno pridobiti tranzitni vizum.

Bodite pozorni! Zavarovalna polica mora vsebovati naslednje podatke:

 1. datum sklenitve zavarovalne police;
 2. št. zavarovalne police;
 3. ime in priimek zavarovanca;
 4. kontaktni podatki zavarovalnice;
 5. rok veljavnosti zavarovalne police mora pokrivati celotno trajanje potovanja v Rusko federacijo v primeru enkratnega ali dvakratnega vizuma oziroma obdobje vstopov in izstopov v primeru večkratnega vizuma;
 6. seznam zdravstvenih in transportnih storitev, vključno s stroški prevoza posmrtnih ostankov;
 7. zavarovalno območje – cel svet ali Ruska federacija, Evropa vključno z Rusko federacijo;
 8. zavarovalna vsota ne sme biti manjša od 30.000 €;
 9. podpis zavarovatelja.

Neustrezne so zavarovalne police, potrdila oz. obrazci z žigom zavarovalnic, ki ne vsebujejo omenjenih podatkov.

Za pridobitev navadnega tranzitnega vizuma za enkratni ali dvakratni vstop je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. veljavne vozovnice za vstop in izstop iz Ruske federacije;
 2. pridobljen vizum za vstop v državo, ki meji na Rusko federacijo glede na destinacijo potovanja, ali vizum za vstop v ciljno državo, ali potni list ciljne države;
 3. ali obrazloženo prošnjo in dokumente, ki potrjujejo, da je postanek potreben, če mednarodni sporazum ne določa drugače; vizuma ne potrebujejo tuji državljani, ki imajo pravico vstopati v sosednjo ali ciljno državo brez vizuma v skladu z obstoječimi sporazumi;
 4. veljaven potni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev po preteku vizuma;
 5. natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru
  (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
 6. barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom);
 7. dokazilo o potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki je veljavno za območje Ruske federacije in pokriva celotno trajanje vizuma; izjema so primeri, ki temeljijo na načelu vzajemnosti.

Bodite pozorni! Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na pogovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

Za državljane Republike Slovenije in Evropske unije

Čas obravnave vloge Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
4-10 delovnih dni 35 € 25 €
1-3 delovnih dni 70 € 25 €

Bodite pozorni! Če ste oseba brez državljanstva ali če niste državljan Republike Slovenije ali Evropske unije, vas prosimo, da o natančni ceni vizuma povprašate operaterje klicnega centra ruskega vizumskega centra.

Cene in roki za izdajo vizumov državljanom drugih držav in osebam brez državljanstva se izračunajo skladno s taksami za opravljanje konzularnih storitev, ki jih zaračunajo konzularni oddelki Ruske federacije.

Izpolnjevanje vloge za pridobitev vizuma

Elektronsko vlogo lahko izpolnite samo na spletni strani Konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije: https://visa.kdmid.ru.

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so vam v ruskih vizumskih centrih na voljo tudi dodatne storitve: