Delovni vizum

Navadni delovni vizum se izda državljanom Republike Slovenije in drugih držav ali osebam brez državljanstva, ki vstopajo v Rusko federacijo z namenom zaposlitve in dela na podlagi povabila, ki ga je izdala Federalna migracijska služba (FMS Rusije). Delovni vizum je kasneje mogoče podaljšati v enoti FMS Rusije.

Podlaga za podaljšanje vizuma je pogodba o zaposlitvi ali delovna pogodba za izvajanje del ali storitev, sklenjena v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

Delovni vizum se vedno izda samo za enkratni vstop in z veljavnostjo do 90 dni (izjema so vizumi za visokokvalificirane strokovnjake).

Bodite pozorni! Zavarovalna polica mora vsebovati naslednje podatke:

 1. datum sklenitve zavarovalne police;
 2. št. zavarovalne police;
 3. ime in priimek zavarovanca;
 4. kontaktni podatki zavarovalnice;
 5. rok veljavnosti zavarovalne police mora pokrivati celotno trajanje potovanja v Rusko federacijo v primeru enkratnega ali dvakratnega vizuma oziroma obdobje vstopov in izstopov v primeru večkratnega vizuma;
 6. seznam zdravstvenih in transportnih storitev, vključno s stroški prevoza posmrtnih ostankov;
 7. zavarovalno območje – cel svet ali Ruska federacija, Evropa vključno z Rusko federacijo;
 8. zavarovalna vsota ne sme biti manjša od 30.000 €;
 9. podpis zavarovatelja.

Neustrezne so zavarovalne police, potrdila oz. obrazci z žigom zavarovalnic, ki ne vsebujejo omenjenih podatkov.

Za pridobitev navadnega delovnega vizuma za enkratni ali večkratni vstop je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. povabilo za vstop v Rusko federacijo, ki ga je izdala Federalna migracijska služba;
 2. potni list, ki vsebuje vsaj 2 prosti strani, namenjeni pridobivanju tujih vizumov, in ki mora biti veljaven vsaj še 1,5 leta od datuma, ko začne veljati vizum;
 3. natisnjeno in lastnoročno podpisano vlogo za izdajo vizuma, ki jo mora tuji državljan izpolniti na spletni strani visa.kdmid.ru 
  (kot kraj vložitve dokumentov navedite vizumski center, v katerem nameravate vložiti dokumente);
 4. barvno fotografijo v velikosti 3,5 cm × 4,5 cm z ostro sliko obraza – prosilec mora biti fotografiran od spredaj, ozadje mora biti svetlo, zatemnjena očala in pokrivala niso dovoljena (izjema so osebe, ki imajo zaradi svoje narodne ali verske pripadnosti v potnem listu fotografijo s pokrivalom)
 5. dokazilo o potovalnem zdravstvenem zavarovanju, ki je veljavno za območje Ruske federacije in pokriva celotno trajanje vizuma, izjema so primeri, ki temeljijo na načelu vzajemnosti;
 6. potrdilo, da prosilec ni okužen z virusom HIV, če zaprosi za vizum za obdobje več kot 3 mesecev.

Bodite pozorni! Konzularni oddelek ima v postopku izdaje vizuma pravico zahtevati dodatne dokumente, povabiti prosilca na pogovor ali podaljšati rok reševanja vloge za izdajo vizuma.

Bodite pozorni! Če niste državljan Republike Slovenije, morate dodatno priložiti:

 1. Dovoljenje za neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji za obdobje več kot 90 dni – državljani naslednjih držav: Albanija, Bahrajn, Venezuela, Haiti, Egipt, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Mehika, Nova Zelandija, Združeni arabski emirati, Oman, Republika Koreja, Savdska Arabija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja, Republika Južna Afrika, Japonska.

  Odvisno od posamezne nacionalne zakonodaje so lahko dokumentarno potrdilo neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji za obdobje več kot 90 dni študijski ali delovni vizum, delovno dovoljenje, dovoljenje za začasno prebivanje ipd.

 2. Dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ali drug podoben dokument – za državljane naslednjih držav: Alžirija, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vietnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kitajska, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šrilanka, Etiopija.

Za državljane Republike Slovenije in Evropske unije

Čas obravnave vloge Konzularna taksa Storitev posredovanja
(vključno z DDV)
Enkratni
410 delovnih dni 79 € 25 €
13 delovnih dni 157 € 25 €
Večkratni
410 delovnih dni 236 € 25 €
13 delovnih dni 472 € 25 €

V skladu s Sporazumom med Rusko federacijo in Evropsko skupnostjo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Ruske federacije in Evropske unije so lahko prosilci v določenih primerih, odvisno od kategorije prosilca in namena potovanja, oproščeni plačila konzularne takse za izdajo vizuma za zasebna potovanja.

Bodite pozorni! Če ste oseba brez državljanstva ali če niste državljan Republike Slovenije ali Evropske unije, vas prosimo, da o natančni ceni vizuma povprašate operaterja klicnega centra ruskega vizumskega centra.

Cene in roki za izdajo vizumov državljanom drugih držav in osebam brez državljanstva se izračunajo skladno s taksami za opravljanje konzularnih storitev, ki jih zaračunajo konzularni oddelki Ruske federacije.

Prenos ali obnovitev vizuma ne glede na državljanstvo

Konzularna taksa Storitev posredovanja (vključno z DDV)
29 € 25 €

Bodite pozorni: Preden zaprosite za prenos ali obnovitev vizuma, se glede postopka, seznama zahtevanih dokumentov in rokov reševanja vlog posvetujte z operaterjem klicnega centra.

Izpolnjevanje vloge za pridobitev vizuma

Elektronsko vlogo lahko izpolnite samo na spletni strani Konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije https://visa.kdmid.ru.

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da so vam v ruskih vizumskih centrih na voljo tudi dodatne storitve: