Affärsvisum

Vanligt affärsvisum utfärdas till svenska utländska medborgare som reser till Ryska federationen som på affärsresa (för förhandlingar, seminarier, konferenser, möten med affärspartners osv.).

För att erhålla affärsvisum fordras en inbjudan från Ryska federala Migrationsverket,Ryska federationens Utrikesministerium ellerskriftlig anhållan från rysk värdorganisation.*

Affärsvisum kan vara enkel - eller dubbelvisum för upp till 90 dagar, eller ett multivisum för upp till 1 år, om inte annat följer av internationellt avtal med Ryska federationen

Observera! Den totala vistelsetiden i Ryska federationen för utländska medborgare med multivisum kan inte överskrida 90 dagar för varje 180-dagarsperiod.

Observera! Reseförsäkring skall innehålla följande uppgifter:

 1. Försäkringsdatum;
 2. Försäkringsnummer;
 3. Den försäkrades fullständiga namn;
 4. Försäkringsbolagets namn och adress;
 5. Reseförsäkringens giltighetstid skall täcka hela uppehållet i Ryssland för singel- eller dubbelvisum och hela den första resan vid multipel visering;
 6. Förteckning över sjukvårdstjänster och medicinska transporttjänster, inklusive hemtransport av kvarlevor;
 7. Täckningsområde – hela världen eller Ryssland, Europa inklusive Ryssland);
 8. Försäkringsgivarens underskrift.

Vidare godtages ej heller försäkringar eller försäkringsintyg som ej innehåller nämnda information eller formulär utan försäkringsbolagens stämplar etc.

För registrering av multivisum gällande i ett år skall sökanden tillhandahålla en medicinsk försäkring som gäller under hela inresan/inresor till Ryssland. Frånvaro av sjukförsäkring kan medföra disciplinåtgärder och indraget visum för inresa till Ryssland.

* Skriftlig anhållan. Detta dokument skall upprättas på officiellt brevpapper med fullständiga uppgifter om värdorganisationen, och innehålla följande uppgifter:

 • för den inbjudna personen: namn, efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, identitetshandlingens nummer, tid och syfte med resan, antal inresor och resvägar;
 • för den inbjudande juridiska personen, företaget, organisation: fullständigt namn, adress, skatteidentifikationsnummer, organisationsnummer, namn och befattning för undertecknaren och företagets stämpel.

För enkel, dubbel eller multipel affärsvisering krävs följande handlingar:

 1. Inbjudan för inresa till Ryssland från Ryska federala Migrationsverket, eller
 2. Utrikesministeriets beslut om ryskt visum, eller
 3. Skriftlig ansökan från rysk värdorganisation, eller
 4. Giltigt nationellt pass, som har minst två tomma sidor avsedda för visum. Passets giltighetstid ska löpa minst sex månader efter visumets utgångsdatum;
 5. Visumformuläret fyllas i online här visa.kdmid.ru, skrivs ut och undertecknas av den sökande;
 6. Färgfoto 3,5 x 4,5 cmmed ljus bakgrund framifrån utan glasögon eller huvudbonad(Med undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot). Ryska visumcentralen i Stockholm erbjuder Express Foto som en tilläggstjänst;
 7. Reseförsäkring, som gäller i Ryssland och helt täcker visumets giltighetstid, utom i de fall då denna täcks genom inbördes överenskommelse. Reseförsäkring accepteras endast på Engelska eller Ryska.

OBS! Konsulära avdelningen kan begära in ytterligare underlag för visering, kalla till intervju eller förlänga viseringen.

Observera! Om du inte är en svenskmedborgare måste du också tillägga följande:

 1. Tillstånd för kontinuerlig bosättning i Sverige i mer än 90 dagar för medborgare i följande länder: Albanien, Bangladesh, Vietnam, Egypten, Indien, Irland, Makedonien, Mexiko, Nya Zeeland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

  Beroende på den nationella lagstiftningen i skriftligt bevis på kontinuerlig bosättning i Sverige mer än 90 dagar kan vara student- eller arbetsvisum, arbetstillstånd, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd, och så vidare.

 2. Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller annat liknande dokument för medborgarna i följande länder: Algeriet, Angola, Afghanistan, Georgien, Irak, Kina, Lybien, Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

För medborgare i Sverige och Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan EU och Ryssland

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
Singel- och dubbelvisum
4-10 arbetsdagar 375 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 750 SEK 495 SEK

För andra kategorier av medborgare (icke-EU-medborgare) och statslösa personer

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
Single-entry
4-10 arbetsdagar 760 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 1520 SEK 495 SEK
Double-entry
4-10 arbetsdagar 1216 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 2432 SEK 495 SEK
Multi-entry
4-10 arbetsdagar 2280 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 4560 SEK 495 SEK

Överföring eller återställning av visum oavsett nationalitet

Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
342 SEK 315 SEK

OBS! Innan ansökan om överföringen eller återställande visum, kontakta din operatör callcenter i det ryska centrum för visumansökningar om förfarandet, en förteckning över handlingar, liksom tidpunkten för handläggning.

Alla avgifter betalas på det ryska visumcentralen i svenska kronor med kort.

När medborgare i en stat med vilken Ryska federationen har ett internationellt avtal som bestämmer storleken på avgifterna för utfärdande av visum eller föreskriver undantag från deras insamling gäller bestämmelserna i det relevanta avtalet.

Kostnaden och villkoren för utfärdande av visum till medborgare från andra länder och statslösa personer beräknas enligt "Avgiftstull för konsulära åtgärder som tas upp av Ryska federationens konsulära kontor".

Betalningsvillkoren beräknas från det datum då dokumenten mottagits hos konsulatet. I vissa fall kan avgörandet av det konsulära kontoret förlängas eller minskas.

Fyll i ett visumansökningsformulär

Ansökningsblanketten för ett ryskt visum fylls i endast elektronisk och endast på webbplatsen för konsulatavdelningen vid Rysslands utrikesministerium: https://visa.kdmid.ru.

På din begäran kan vi fylla i ett formulär för dig direkt  visumcentralen. Detta är en extra tjänst som kostar 125 SEK per sida i frågeformuläret.

För varje sökande upprättas en separat ansökningsblankett.

Kära kund!

Vi vill göra dig uppmärksam på följande tilläggstjänster som kan köpas hos Ryska visumcentralen vid visumansökningar:

Viktigt att veta!

 • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att visum kommer att beviljas;
 • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
 • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
 • Vänligen läs villkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.